Zdjęcie Wojciech Kuśmierczyk
Wojciech
Kuśmierczyk
Angular Developer
Doświadczenie_
Lemisoft
Programista Angular
Lipiec 2018 - obecnie
Lublin, Polska
Tworzenie warstwy frontendowej aplikacji webowych - Angular, PrimeNG, NGBootstrap, Angular Material. Konfiguracja środowiska developerskiego - wybór stacku technologicznego, ESLint, Docker. Używanie narzędzi do statycznej analizy kodu aplikacji. Przygotowywanie dedykowanych i reużywalnych komponentów aplikacji. Stosowanie bibliotek komponentów - PrimeNG, Angular Material, Bootstrap. Stosowanie dobrych praktyk pisania kodu oraz projektowania aplikacji - czysty kod, czysta architektura, Atomic Design. Praca w zespole stosującym techniki zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM). Estymacja projektów informatycznych i planowanie prac programistycznych. Weryfikacja kodu źródłowego aplikacji. Przygotowanie, weryfikacja oraz ocena zadań rekrutacyjnych. Prowadzenie rozmów technicznych z potencjalnymi kandydatami.
Ministerstwo Finansów
Programista Angular / Team Leader
Czerwiec 2021 - obecnie
Lublin, Polska
Tworzenie warstwy frontendowej dla Modułu Postępowań Administracyjnych w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej eToll. Przygotowanie architektury aplikacji frontendowej. Weryfikacja kodu źródłowego aplikacji. Wsparcie techniczne developerów. Praca w zespole stosującym techniki zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM).
Expand-Online
Programista Wordpress
Lipiec 2017 - Lipiec 2018
Łuków, Polska
Tworzenie stron internetowych oraz szablonów Wordpress. Cięcie szablonu PSD w programie Photoshop. Edycja i wprowadzanie poprawek na stronach internetowych. Optymalizacja stron internetowych (kompresja obrazów, minifikacja kodu CSS, JavaScript). Optymalizacja stron internetowych pod SEO. RWD.
Umiejętności_
 • Angular
 • Nest.js
 • Gatsby.js
 • TypeScript / JavaScript
 • HTML
 • SASS / LESS / CSS
 • Bootstrap, Material, PrimeNG
 • BEM
 • Atomic Design
 • Programowanie zorientowane obiektowo
 • Wzorce projektowe
 • GitHub, GitLab, BitBucket, AzureGIT
 • Scrum, Agile
 • Praca zespołowa
 • Komunikatywność
 • Jira, Confluence, Redmine
 • Figma
Zainteresowania_
 • Kolarstwo
 • Muzyka
 • Gry
 • Grafika komputerowa
 • UX / UI
 • CQRS / DDD
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).